GDPR - Foto Glenn T Unger lämnar aldrig ut uppgifter om kunder eller andra personuppgifter.

Genom den nya lagen krävs ett samtycke för vissa bilder när det gäller lagring och publicering , journalistiska och konstnärliga bilder är undantagna från denna lag.

I fortsättningen kommer samtliga album med bevakade event vara kopplade till ett villkor som godtar lagring samt publicering redan innan bevakningen utförs.

Vilken information och personuppgifter samlas in?

För att jag ska kunna ta emot och leverera din beställning registrerar du personuppgifter. I och med att du lägger en beställning samtycker du till att jag lagrar dessa. Du kan hitta den mesta informationen jag lagrar via kontot/beställningen du skapat.

Privatperson

 • Namn
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Orderhistorik

Företag

 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Kontaktperson
 • Mailadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Orderhistorik

Jag samlar inte in känslig personlig information om exempelvis politiska åsikter, sexualitet och etnicitet.

Vad används dina uppgifter till?

Dina uppgifter används för att kunna leverera de produkterna som du beställt. Vi kan använda dina personuppgifter i vår egna marknadsföringssyften som nyhetsbrev m.m. om du har samtyckt till detta vid registrering av ett konto.

Personlig information förmedlas aldrig till tredje part.

Hur länge och var sparar ni mina personuppgifter?

Lagring av personuppgifter ska enligt gällande lagstiftning vara ändamålsenlig. Jag sparar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs. Personlig information raderas eller anonymiseras när syftet för lagringen av informationen upphör.