Dessa bilder finns att köpa hos Azote images - www.azote.se - bildbyrå med fokus på samspelet mellan människa, miljö och samhälle.Grafi fotoMixed emotions ..More music ..PORTFOLIO EVENT/HEMSIDOR